معرفی طرح‌ها

شما چه کسی هستید؟

کسب‌و‌کار‌ نوپا

کسب‌و‌کار‌ نوپا

کسب‌و‌کار‌ غیرنوپا

کسب‌و‌کار‌ غیرنوپا

کسب‌و‌کار‌ غیرنوپا

کسب‌و‌کار‌ پلتفرمی

کسب‌و‌کار‌ پلتفرمی

اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی

معرفی طرح‌ها

چه حمایتی مناسب شماست

نوع اشخاص

نوع شرکت

نوع فعالیت

نتایج شما

کل طرح‌ها: 
نتایج شما: 

انواع خدمات حمایت و اشتغال

اصناف حوزه فاوا

هدف از طرح حمایت از ادغام و اکتساب شرکت های فعال در حوزه های خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت جهت ایجاد اشتغال به ازای هر نفر شاغل جدید در اصناف حوزه فاوا (که از این ‌پس در این دستورالعمل کسب‌وکار فاوا نامیده می‌شود) بر اساس طرح توسعه کسب‌وکار می‌نماید. در این طرح به‌ غیر از صاحبان کسب‌وکار تعدادی نیروی انسانی جدید نیز مطابق ضوابط مشغول به‌کار شوند.

پلتفرم‌های کسب و کار فاوا

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به‌منظور توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات و در جهت ارتقاء فرصت‌های شغلی در پلتفرم می‌نماید. پلتفرم هر رسانه‌ای است که طرفین عرضه و تقاضای یک محصول یا خدمت را به هم معرفی می‌نماید و منجر به ایجاد درآمد برای عرضه‌کننده می‌شود.

عرضه کنندگان محصول و یا خدمت بر روی پلتفرم

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال‌زایی عرضه‌کنندگان تخصصی و حرفه‌ای فعال به منظور عرضه محصولات و خدمات در پلتفرم‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌نماید. در این طرح، تسهیلات با نظارت پلتفرم به عرضه‌کنندگان محصول (کالا/خدمت) ارائه می‌شود.

شتاب‌دهنده سازمانی

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت جهت ایجاد و توسعه شتاب‌دهنده‌های سازمانی در حوزه فاوا در شرکت‌های بزرگ یا دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (همچون اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت) بر اساس یک طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده می‌نماید. در این طرح بایستی تعداد مشخصی کسب‌وکار نوپا در سال شتاب‌دهی شوند.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان ‌قیمت جهت حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه فاوا در شرکت‌های بزرگ یا دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (همچون اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت) می‌نماید. در این طرح بایستی میزان مشخصی از سرمایه‌گذاری جسورانه در حوزه فاوا با رویکرد توسعه کسب‌وکارهای جدید و اشتغال‌زا انجام شود.

شرکت‌های نوپای حوزه‌ی فاوا

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه جهت توسعه فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا در حوزه فاوا بر اساس یک طرح توسعه کسب‌وکار می‌نماید. در این طرح به ‌غیر از اعضای مؤسس بایستی تعدادی نیروی انسانی جدید نیز مطابق ضوابط مشغول به‌کار شوند.