توسعه کسب و کار فاوا (صرفا اصناف)

نکات کلیدی:

وام تا سقف 200 میلیون تومان (هر شغل 20 میلیون تومان)

نرخ بهره 5%

به شرط ایجاد اشتغال

صنف‌های حوزه فاوا در تمامی شهر‌ها به استثنای کلان شهر‌ها

دوره بازپرداخت 48 ماه

دوره تنفس 12 ماه

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت ایجاد اشتغال به ازای هر نفر شاغل جدید در واحدهای صنفی حوزه فاوا بر اساس طرح معرفی کسبوکار
می‌نماید. در این طرح به غیراز صاحبان جواز تعدادی نیروی انسانی جدید نیز مطابق ضوابط مشغول به کار می‌شوند.

زمان پیش بینی شده: 30روز

در صورت تکمیل بودن مدارک

تعداد مدارک مورد نیاز: حداقل هشت مدرک

شماره شناسایی: فرآیند ICTUN01

شرایط و تعهدات

 دامنه شمول حمایت

کلیه کسب‌وکارهای فاوا که دارای مجوز از نظام صنفی رایانه‌ای در همه شهرها به‌استثنای کلان‌شهرهای رسمی باشند و از هیچ‌گونه تسهیلات دیگر مندرج در این دستورالعمل استفاده نکرده باشند.

 

میزان تسهیلات حمایتی

 

 

میزان تسهیلات: حداکثر 200 میلیون تومان و نرخ بهره 5 درصد
دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: 36 ماه و پس از 12 ماه دوره تنفس

 

شرایط و نحوه دریافت تسهیلات

 

 

 1. تائید طرح معرفی کسب‌وکار توسط سازمان فناوری اطلاعات
 2. به‌کارگیری نیروی انسانی معادل حداقل 1 نیروی انسانی تمام‌وقت به ازای هر 20 میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمه

تبصره 1: کسب و کار نوپا بایستی حداکثر در 12 ماه پیش از ثبت درخواست تسهیلات، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه ‌ایشان تائید شده باشد. نیروهای انسانی جذب‌شده نباید در 6 ماهه منتهی به  جذب، دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.

تسهیلات برای مبالغ بیش از 40 میلیون تومان در دو قسط مساوی با فاصله زمانی 6 ماه به شرط حفظ اشتغال در زمان درخواست می‌شود.

میزان و شروط اختصاصی پرداخت تسهیلات

استخدام هر نیروی انسانی معادل تسهیلات 20 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: حداکثر 200 میلیون تومان 
شرایط لازم:
به‌کارگیری  نیروی انسانی متناسب با مبلغ درخواستی به‌صورت تمام وقت با کد بیمه

 

تضامین: 

نوع یک: برای تسهیلات زیر 300 میلیون تومان ارایه چک ظهرنویسی شده توسط دو ضامن

شرایط عمومی تسهیلات

 • در صورت اینکه به هر دلیلی متقاضی تعهدات خود موضوع دستورالعمل موجود را به تشخیص سازمان فناوری اطلاعات به انجام نرسانده باشد، در هر مرحله‌ای از پرداخت اقساط توسط متقاضی دوره تنفس ملغی می‌شود و پرداخت اقساط از ماه آتی و با نرخ سود معادل نظام بانکی و در بازه حداکثر یک‌ساله بایستی توسط متقاضی انجام پذیرد.
 • در مواردی که به تشخیص کارگروه تخصصی، گیرندگان اعتبار با خطرات نوآوری مواجه شوند، دوره بازپرداخت حداکثر تا 6 ماه قابل تمدید است.
 • اقساط پیش‌بینی‌شده به‌صورت ماهیانه و به‌طور مساوی در دوره بازپرداخت توزیع می‌شود.

اطلاعات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

نام صنف
محل صنف
نام کامل شخصیت حقیقی
شماره شناسنامه و کد ملی
آدرس، کد پستی و شماره‌ تماس
کد اقتصادی
اطلاعات جواز
اطلاعات نیروهای استخدامی به همراه کد بیمه

گردش کار دریافت تسهیلات

 • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در پرتال طرح ملی اشتغال توسط متقاضی
 • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
 • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط وفق مفاد این هفته ظرف 2 هفته انجام شود.
 • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
 • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به موسسه عامل جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
 • متقاضی مدارک موردنیاز را به موسسه عامل ارائه می‌نماید.
 • موسسه عامل موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تائید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

تبصره 1: موسسه عامل متعهد است پس از هر مرحله، پرداخت با عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.

نکات مهم

 • در صورت اینکه بیشتر از نیمی از سهام سهامداران شرکت در قالب شرکت دیگری از طرح‌های حمایتی این دستورالعمل مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده نموده باشند از تسهیلات جدید نمی توانند استفاده کنند.
 • عدم دریافت وام اشتغال‌زایی صندوق نوآوری و شکوفایی برای تسهیلات مشابه یکی از شروط دریافت تسهیلات می‌باشد.
 • هر متقاضی حداکثر می تواند دو درخواست منجر به دریافت تسهیلات در سال داشته باشد. متقاضیان بهره مندی از تسهیلات مرتبط با اصناف به‌جز تسهیلات مرتبط با آموزش از هیچ‌گونه تسهیلات دیگر این سامانه نمی تواند استفاده کند.