توسعه پلتفرم‌های اینترنتی کسب و کار

نکات کلیدی:

وام تا سقف 3 میلیارد تومان

نرخ بهره 9%

به شرط افزایش تعداد عرضه کنندگان یا خدمت دهندگان

ارتقا فرصت‌های شغلی در پلتفرم‌های مبتنی عرضه و تقاضا

دوره بازپرداخت 48 ماه

دوره تنفس 12 ماه

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به‌منظور توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات و در جهت ارتقاء فرصت‌های شغلی در پلتفرم می‌نماید. پلتفرم هر رسانه‌ای است که طرفین عرضه و تقاضای یک محصول یا خدمت را به هم معرفی می‌نماید و منجر به ایجاد درآمد برای عرضه‌کننده می‌شود.

زمان پیش بینی شده: 30روز

در صورت تکمیل بودن مدارک

تعداد مدارک مورد نیاز: حداقل هشت مدرک

شماره شناسایی: فرآیند ICTPD01

شرایط و تعهدات

 دامنه شمول حمایت

کلیه شرکت‌هایی که طرح توسعه نرم‌افزار آن‌ها مرتبط با توسعه پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد.

 • در هر دسته پلتفرم تعداد حداقل عرضه‌کننده‌های محصول و خدمات که توسط سازمان فناوری اطلاعات تعیین‌شده است را داشته باشند. صرفاً عرضه‌کننده‌هایی مورد تائید هستند که حداقل یک تبادل مالی منجر به خرید محصول را بر بستر پلتفرم در یک سال اخیر داشته باشند.
 • در هر حوزه فعالیت حداکثر به 5 پلتفرم برگزیده در هرسال تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه می‌شود.

  

میزان تسهیلات حمایتی

 

 

میزان تسهیلات: حداکثر 3 میلیارد تومان و نرخ بهره 9 درصد
دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: 36 ماه و پس از 12 ماه دوره تنفس

میزان و شروط اختصاصی دریافت تسهیلات

برای دریافت تسهیلات بیش از 1 میلیارد تومان تعداد عرضه‌کننده در پلتفرم بایستی بیش از 5000 نفر و برای دریافت تسهیلات بیش از 2 میلیارد تومان تعداد عرضه‌کننده در پلتفرم بایستی بیش از 10000 نفر باشد.

سقف تسهیلات برای شرکت های نوپا حداکثر 500 میلیون تومان، برای شرکت های غیر نوپا 2 میلیارد تومان و شرکت های با توانمندی بالا 3 میلیارد تومان می باشد.

 

شرایط و نحوه دریافت تسهیلات

 

 

 1. تائید پلتفرم به عنوان پلتفرم برگزیده در حوزه تعریف شده بر اساس شاخص های تدوین شده در هر حوزه توسط سازمان فناوری اطلاعات
2. تائید طرح کسب و کار پلتفرم بر اساس شاخص‌های اعلامی سازمان فناوری اطلاعات
3. تسهیلات در 3 قسط در بازه‌های زمانی مشخص به‌شرط حفظ شرایط مندرج در طرح معرفی پلتفرم و الزامات اعلامی پرداخت می‌شود. پرداخت مرحله دوم و سوم پس از به‌کارگیری عرضه‌کنندگان به میزان 50 و 100 درصد میزان تعهد شده پرداخت می‌شود.
4. کد ملی و درآمد هر عرضه‌کننده بر بستر پلتفرم بایستی به‌صورت آنلاین و از طریق API به سازمان فناوری اطلاعات ارائه شود.

 

انواع تضامین: 

نوع یک: برای تسهیلات زیر 300 میلیون تومان ارایه چک ظهرنویسی شده توسط دو ضامن

نوع دو: برای تسهیلات بیش از 300 میلیون تومان ارایه اوراق سهام قابل معامله در بازار اول، اوراق خزانه، ضمانتنامه معتبر بانکی، ضمانتنامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق پژوهش و فناوری، وثیقه ملکی

شرایط عمومی تسهیلات

 • در صورت اینکه به هر دلیلی متقاضی تعهدات خود موضوع دستورالعمل موجود را به تشخیص سازمان فناوری اطلاعات به انجام نرسانده باشد، در هر مرحله‌ای از پرداخت اقساط توسط متقاضی دوره تنفس ملغی می‌شود و پرداخت اقساط از ماه آتی و با نرخ سود معادل نظام بانکی و در بازه حداکثر یک‌ساله بایستی توسط متقاضی انجام پذیرد.
 • در مواردی که به تشخیص کارگروه تخصصی، گیرندگان اعتبار با خطرات نوآوری مواجه شوند، دوره بازپرداخت حداکثر تا 6 ماه قابل تمدید است.
 • اقساط پیش‌بینی‌شده به‌صورت ماهیانه و به‌طور مساوی در دوره بازپرداخت توزیع می‌شود.

اطلاعات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

تعداد عرضه‌کننده فعال فعلی
تعداد عرضه‌کننده متعهد شده جهت ارائه خدمت در 12 ماه آینده
نام کامل شخصیت حقوقی
شماره ثبت و شناسه ملی
آدرس، کد پستی و شماره‌ تماس
کد اقتصادی
اطلاعات حقیقی مدیر عامل
اطلاعات تماس مدیر عامل
اطلاعات عمومی اعضا هیئت مدیره
اطلاعات عمومی صاحبان سهام
کد ملی و یا شناسه ملی صاحبان سهام
طرح توسعه کسب و کار
اطلاعات عمومی نماینده شرکت
رزومه شرکت

گردش کار دریافت تسهیلات

 • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در پرتال طرح ملی اشتغال توسط متقاضی
 • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
 • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط وفق مفاد این هفته ظرف 2 هفته انجام شود.
 • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
 • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به موسسه عامل جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
 • متقاضی مدارک موردنیاز را به موسسه عامل ارائه می‌نماید.
 • موسسه عامل موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تائید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

تبصره 1: موسسه عامل متعهد است پس از هر مرحله، پرداخت با عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.

نکات مهم

 • در صورت اینکه بیشتر از نیمی از سهام سهامداران شرکت در قالب شرکت دیگری از طرح‌های حمایتی این دستورالعمل مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده نموده باشند از تسهیلات جدید نمی توانند استفاده کنند.
 • عدم دریافت وام اشتغال‌زایی صندوق نوآوری و شکوفایی برای تسهیلات مشابه یکی از شروط دریافت تسهیلات می‌باشد.
 • هر متقاضی حداکثر می تواند دو درخواست منجر به دریافت تسهیلات در سال داشته باشد. متقاضیان بهره مندی از تسهیلات مرتبط با اصناف به‌جز تسهیلات مرتبط با آموزش از هیچ‌گونه تسهیلات دیگر این سامانه نمی تواند استفاده کند.