ایجاد و توسعه شتابدهنده‌های تخصصی و سازمانی

نکات کلیدی:

1

نرخ بهره 9%

شرکت‌های با توانمندی بالا یا دارای پروانه از وزارت ارتباطات

به شرط شتابدهی تعداد مشخصی کسب و کار نوپا در سال

دوره بازپرداخت 48 ماه

دوره تنفس 12 ماه

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت ایجاد و توسعه شتاب‌دهنده‌های تخصصیو سازمانی در حوزه فاوا در شرکت‌های با توانمندی بالا یا دارنده پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده می‌نماید. در این طرح بایستی تعداد مشخصی کسب‌وکار نوپا در سال شتاب‌دهی شوند.

زمان پیش بینی شده: 30روز

در صورت تکمیل بودن مدارک

تعداد مدارک مورد نیاز: حداقل هشت مدرک

شماره شناسایی: فرآیند ICTAC01

شرایط و تعهدات

 دامنه شمول حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت ایجاد و توسعه شتابدهنده‌های تخصصی و سازمانی در حوزه فاوا در شرکت‌های با توانمندی بالا یا دارنده پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس طرح راه‌اندازی و توسعه شتابدهنده می‌نماید. در این طرح بایستی تعداد مشخصی کسب‌وکار نوپا در سال شتابدهی شوند.

 

میزان تسهیلات حمایتی

 

 

میزان تسهیلات: حداکثر 2 میلیارد تومان و نرخ بهره 9 درصد
دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: 36 ماه و پس از 12 ماه دوره تنفس

 

شرایط و نحوه دریافت تسهیلات

تائید طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده توسط سازمان فناوری اطلاعات و نهایی سازی استانداردهای موردنظر سازمان فناوری اطلاعات با تأکید بر دستورالعمل فراخوان، پذیرش مجموعه‌های نوپا، درصد سهام دریافتی و چگونگی اعلام قراردادهای سرمایه‌گذاری توسط شتاب‌دهنده در توافقنامه مشترک

شتابدهی حداقل 10 تیم در سال بر اساس طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده و با استانداردها و نظارت سازمان فناوری اطلاعات
تسهیلات در 2 مرحله در بازه‌های زمانی مشخص به‌شرط حفظ شرایط مندرج در طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده پرداخت می‌شود
تبصره 1 :مرحله اول تسهیلات پس از استقرار حداقل نیمی از تیم‌های تعهد شده در شتاب‌دهنده انجام می‌پذیرد. مرحله دوم تسهیلات نیز 6 ماه پس از پرداخت مرحله اول و پس از استقرار تمامی تیمهای تعهد شده در شتابدهنده انجام میپذیرد.
تیم‌های جذب‌شده باید در سامانه طرح ملی نوآفرین ثبت‌نام نموده باشند.

 

انواع تضامین: 

نوع یک: برای تسهیلات زیر 300 میلیون تومان ارایه چک ظهرنویسی شده توسط دو ضامن

نوع دو: برای تسهیلات بیش از 300 میلیون تومان ارایه اوراق سهام قابل معامله در بازار اول، اوراق خزانه، ضمانتنامه معتبر بانکی، ضمانتنامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق پژوهش و فناوری، وثیقه ملکی

شرایط عمومی تسهیلات

 • در صورت اینکه به هر دلیلی متقاضی تعهدات خود موضوع دستورالعمل موجود را به تشخیص سازمان فناوری اطلاعات به انجام نرسانده باشد، در هر مرحله‌ای از پرداخت اقساط توسط متقاضی دوره تنفس ملغی می‌شود و پرداخت اقساط از ماه آتی و با نرخ سود معادل نظام بانکی و در بازه حداکثر یک‌ساله بایستی توسط متقاضی انجام پذیرد.
 • در مواردی که به تشخیص کارگروه تخصصی، گیرندگان اعتبار با خطرات نوآوری مواجه شوند، دوره بازپرداخت حداکثر تا 6 ماه قابل تمدید است.
 • اقساط پیش‌بینی‌شده به‌صورت ماهیانه و به‌طور مساوی در دوره بازپرداخت توزیع می‌شود.

اطلاعات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

نام کامل اپلیکیشن
تعداد نصب فعال
نام کامل شخصیت حقوقی
شماره ثبت و شناسه ملی
آدرس، کد پستی و شماره‌ تماس
کد اقتصادی
اطلاعات حقیقی مدیر عامل
اطلاعات تماس مدیر عامل
اطلاعات عمومی اعضا هیئت مدیره
اطلاعات عمومی صاحبان سهام
کد ملی و یا شناسه ملی صاحبان سهام
طرح توسعه کسب و کار
اطلاعات نیروهای استخدامی به همراه کد بیمه
اطلاعات عمومی نماینده شرکت
کد بیمه
رزومه شرکت
اطلاعات شرایط ویژه بازپرداخت

گردش کار دریافت تسهیلات

 • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در پرتال طرح ملی اشتغال توسط متقاضی
 • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
 • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط وفق مفاد این هفته ظرف 2 هفته انجام شود.
 • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
 • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به موسسه عامل جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
 • متقاضی مدارک موردنیاز را به موسسه عامل ارائه می‌نماید.
 • موسسه عامل موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تائید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

تبصره 1: موسسه عامل متعهد است پس از هر مرحله، پرداخت با عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.

نکات مهم

 • در صورت اینکه بیشتر از نیمی از سهام سهامداران شرکت در قالب شرکت دیگری از طرح‌های حمایتی این دستورالعمل مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده نموده باشند از تسهیلات جدید نمی توانند استفاده کنند.
 • عدم دریافت وام اشتغال‌زایی صندوق نوآوری و شکوفایی برای تسهیلات مشابه یکی از شروط دریافت تسهیلات می‌باشد.
 • هر متقاضی حداکثر می تواند دو درخواست منجر به دریافت تسهیلات در سال داشته باشد. متقاضیان بهره مندی از تسهیلات مرتبط با اصناف به‌جز تسهیلات مرتبط با آموزش از هیچ‌گونه تسهیلات دیگر این سامانه نمی تواند استفاده کند.