توسعه بازی‌های موبایلی (صرفا شرکت‌های نوپا)

نکات کلیدی:

وام تا سقف 150 میلیون تومان (هر شغل 30 میلیون تومان)

نرخ بهره 5%

به شرط ایجاد اشتغال

توسعه‌دهنده بازی های رایانه‌ای

دوره بازپرداخت 48 ماه

دوره تنفس 12 ماه

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت توسعه فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا در حوزه توسعه بازی‌های رایانه‌ای بر اساس طرح ارائه‌شده توسط متقاضی می‌نماید.

زمان پیش بینی شده: 30روز

در صورت تکمیل بودن مدارک

تعداد مدارک مورد نیاز: حداقل هشت مدرک

شماره شناسایی: فرآیند ICTSG03

شرایط و تعهدات

 دامنه شمول حمایت

شرکت‌های نوپا که در سامانه نوآفرین ثبت‌نام نموده‌اند.

 

میزان تسهیلات حمایتی

 

 

میزان تسهیلات: حداکثر 150 میلیون تومان و نرخ بهره 5 درصد
دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: 36 ماه و پس از 12 ماه دوره تنفس

 

شرایط و نحوه دریافت تسهیلات

 

 

 1. تائید طرح معرفی کسب‌وکار توسط سازمان فناوری اطلاعات
 2. به‌کارگیری نیروی انسانی معادل حداقل 1 نیروی انسانی تمام‌وقت به ازای هر 30 میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمه

تبصره 1: شرکت نوپا بایستی حداکثر در 12 ماه پیش از ثبت درخواست تسهیلات، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه ‌ایشان تائید شده باشد. نیروهای انسانی جذب‌شده نباید در 6 ماهه منتهی به  جذب، دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.

امکان ارائه 2 بار درخواست در سال در طرح مذکور برای هر شرکت نوپا تا سقف 150 میلیون تومان و با فاصله زمانی 6 ماهه با رعایت شرایط و ضوابط وجود دارد.

بازی‌های توسعه داده شده در داخل

تسهیلات 30 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 30 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 2000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 10000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
به‌کارگیری 1 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه 
تسهیلات 60 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 60 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 2000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 10000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
استخدام 2 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه 
تسهیلات 90 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 90 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 4000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 25000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
استخدام 3 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه 
تسهیلات 120 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 120 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 4000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 25000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
استخدام 4 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه
تسهیلات 150 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 150 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 10000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 100000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
استخدام 5 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

بازی‌های بومی سازی شده

تسهیلات 30 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 30 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 10000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 50000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
به‌کارگیری 1 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه 
تسهیلات 60 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 60 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 10000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 50000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
استخدام 2 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه 
تسهیلات 90 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 90 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 20000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 100000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
استخدام 3 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه 
تسهیلات 120 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 120 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 20000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 100000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
استخدام 4 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه
تسهیلات 150 میلیون تومانی
میزان تسهیلات درخواستی: 150 میلیون تومان 
شرایط لازم:
کسب بیش از 40000 نصب فعال در مدل درآمدی خریدنی و یا 500000 نصب فعال در مدل درآمدی رایگان
استخدام 5 نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

تبصره 2: هر متقاضی در سال می تواند 2 بار درخواست ارائه دهد و تسهیلات دریافت نماید و شرایط نصب در پرداخت تسهیلات در درخواست دوم به صورت تجمیعی با درخواست اول حساب می شود. بدین معنی که به طور مثال اگر متقاضی در درخواست اول 30 میلیون تومان دریافت نموده است و درخواست دوم آن 60 میلیون تومان است، شرایط نصب آن مشابه تسهیلات 90 میلیون تومانی بایستی باشد.

تبصره 3: تعیین نوع بازی بر این اساس که در داخل توسعه داده شده و یا بومی‌سازی شده است بر اساس استعلام از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 4: تسهیلات بیش از 30 میلیون تومان در دو قسط مساوی به فاصله زمانی چهار ماهه و حفظ میزان اشتغال در زمان درخواست تسهیلات پرداخت می شود.

انواع تضامین: 

نوع یک: برای تسهیلات زیر 300 میلیون تومان ارایه چک ظهرنویسی شده توسط دو ضامن

شرایط عمومی تسهیلات

 • در صورت اینکه به هر دلیلی متقاضی تعهدات خود موضوع دستورالعمل موجود را به تشخیص سازمان فناوری اطلاعات به انجام نرسانده باشد، در هر مرحله‌ای از پرداخت اقساط توسط متقاضی دوره تنفس ملغی می‌شود و پرداخت اقساط از ماه آتی و با نرخ سود معادل نظام بانکی و در بازه حداکثر یک‌ساله بایستی توسط متقاضی انجام پذیرد.
 • در مواردی که به تشخیص کارگروه تخصصی، گیرندگان اعتبار با خطرات نوآوری مواجه شوند، دوره بازپرداخت حداکثر تا 6 ماه قابل تمدید است.
 • اقساط پیش‌بینی‌شده به‌صورت ماهیانه و به‌طور مساوی در دوره بازپرداخت توزیع می‌شود.

اطلاعات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

نام کامل بازی
تعداد نصب فعال
مدل در‌آمدی
مدل توسعه
نام کامل شخصیت حقوقی
شماره ثبت و شناسه ملی
آدرس، کد پستی و شماره‌ تماس
کد اقتصادی
اطلاعات حقیقی مدیر عامل
اطلاعات تماس مدیر عامل
اطلاعات عمومی اعضا هیئت مدیره
اطلاعات عمومی صاحبان سهام
کد ملی و یا شناسه ملی صاحبان سهام
اطلاعات نیروهای استخدامی به همراه کد بیمه
اطلاعات عمومی نماینده شرکت
کد کارگاه – تامین اجتماعی

گردش کار دریافت تسهیلات

 • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در پرتال طرح ملی اشتغال توسط متقاضی
 • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
 • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط وفق مفاد این هفته ظرف 2 هفته انجام شود.
 • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
 • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به موسسه عامل جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
 • متقاضی مدارک موردنیاز را به موسسه عامل ارائه می‌نماید.
 • موسسه عامل موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تائید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

تبصره 1: موسسه عامل متعهد است پس از هر مرحله، پرداخت با عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.

نکات مهم

 • در صورت اینکه بیشتر از نیمی از سهام سهامداران شرکت در قالب شرکت دیگری از طرح‌های حمایتی این دستورالعمل مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده نموده باشند از تسهیلات جدید نمی توانند استفاده کنند.
 • عدم دریافت وام اشتغال‌زایی صندوق نوآوری و شکوفایی برای تسهیلات مشابه یکی از شروط دریافت تسهیلات می‌باشد.
 • هر متقاضی حداکثر می تواند دو درخواست منجر به دریافت تسهیلات در سال داشته باشد. متقاضیان بهره مندی از تسهیلات مرتبط با اصناف به‌جز تسهیلات مرتبط با آموزش از هیچ‌گونه تسهیلات دیگر این سامانه نمی تواند استفاده کند.