الحاقیه شماره2) طرح حمایت از ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات شرکت های ارائه دهنده خدمات به اکوسیستم نوآفرینی کشور

1399/09/04

دانلود
طرح حمایت شرکتهای توانمند ساز حوزه اقتصاد دیجیتال

1399/09/04

دانلود
طرح حمایت از شرکتها و اپلیکیشنهای فعال در حوزه آموزش دیجیتالی و دیجیتالی سازی محتوی آموزشی

1399/09/04

دانلود
ضوابط کلی پذیرش طرح‌ها

1399/01/31

دانلود
دستورالعمل جامع ضوابط و طرح‌های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده

1399/01/31

دانلود